CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ
N H A P H Á T

Hotline : 090 676 8287 - 090 664 8287

Dây mài kẻ MICRODONT
Dây mài kẻ MICRODONT
Trình trạng : mới 100%
Dây mài kẻ Microdont:

* Loại 1 mặt/ 12 sợi/gói
* Loại 2 mặt/12 sợi/gói